Fort IV

Tot nu toe fotografeer(de) ik vogels bijna altijd in diafragmavoorkeuze. Maar na het lezen van enkele artikels en tutorials bekijken op Youtube is het een...