Fort IV

Tot nu toe fotografeer(de) ik vogels bijna altijd in diafragmavoorkeuze. Maar na het lezen van enkele artikels en tutorials bekijken op Youtube is het een...

Pimpelmees

De pimpelmees (Cyanistes caeruleus)is een algemeen voorkomende mees in onze streken. Ervaringen vanuit schuilhutten eerder leerden mij dat het  klein vogeltje amper stilzit of lang ergens...