Doorwaskervel

Deze doorwaskervel is voor mij een nieuwe soort, ik kende ze niet. Ze staat op mijn local patch ondertussen al enige tijd in volle wasdom. Het is een schermbloemige, net zoals de gewone keuken-kervel en het fluitenkruid. Maar al bij al kan ik relatief weinig informatie over deze soort terugvinden. Het zou waarschijnlijk over een cultivar gaan die vanuit tuinen de natuur in getrokken is. De wetenschappelijke naam is Smyrnium Perfoliatum en dat laatste deel wijst op de typische bladstand. Het lijkt alsof het blad de stengel doorboort, een stengelomvattende bladstand als ik mij niet vergis. 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.