Vogels

Sverige pt VII – sit back and …

English version below.

Hoe intens de workshop bij de arenden ook was, gelukkig was er ook tijd om even te zitten en alles in je op te nemen. In totaal hebben we zo een 25 (?) duikvluchten gezien maar toen ik zag dat ik het niet zou halen om die ene vlucht in beeld te brengen, keek ik toe om te genieten van het spektakel. Je krijgt maar zelden de kans om National Geographic of BBC Wildlife scènes life mee te maken.

Naast de duikvluchten, zijn er ook de vliegbeelden. De meeuwen waren hier soms partner in crime. Ook zij zijn verlekkerd op de vis die als lokaas gedropt wordt en zijn soms sneller op het doel dan de (vis)arenden. Hierdoor moest deze laatste soms meermaals de aanval hernemen als die gepareerd werd door de meeuwen. In 99% van deze gevallen was het toch de zeearend die als winnaar uit de bus kwam.

Eén van de redenen dat die ochtend alles zo intens en snel verliep is dat we op het einde van de zomer lopen (zeker in het Noorden), de dieren maken zich op voor de lange herfst en winter. Extra reserves opdoen om klaar te zijn voor de koude of de trek naar het zuiden.

Technische details: Nikon D7200, Tamron 150-600 over verschillende brandpunten, ISO afh. van het licht.

 

English.

No matter how intense the workshop with the eagles and ospreys was, luckily there was time to sit down and enjoy the moment. We have seen a total of 25 (?) dive flights but when I saw that I would not make it into that one flight, I watched to enjoy the spectacle. You rarely get the chance to experience National Geographic or BBC Wildlife scenes.

In addition to the diving flights, there are also the flight images. The gulls were sometimes a partner in crime here. They are also fond of the fish that is dropped as bait and are sometimes faster on the target than the ospreys. Because of this the osprey sometimes had to resume the attack several times when it was parried by the seagulls. In 99% of these cases it was the osprey who came out as the winner.

One of the reasons that everything went so intensely and quickly that morning is that we are walking towards the end of the summer (especially in the North), the animals are getting ready for the long fall and winter. Gain extra reserves to be ready for the cold or the journey to the south.

Technical details: Nikon D7200, Tamron 150-600 over different focal points, ISO dep. of the light.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *