Sverige pt VI – meer dan een beer

English version below.

Naast de beren, zagen we ook heel wat andere soorten. Van zoogdieren was dit eekhoorn, vos en das (deze laatste werd enkel door de trailcam gezien). Vogels kwamen ook langs. De soorten daar zijn perfect vergelijkbaar met de soorten hier, maar voor mij was het toch de eerste keer dat ik een goudvink en een matkop kon zien en ook fotograferen. De matkop was een enorm schuw en zenuwachtig vogeltje en bleef amper een seconde stilzitten, wat de kans op foto’s enorm beperkte. Dit gold in eerste instantie ook voor de goudvink, maar de ochtendstond bracht rust en toen liet hij zich meermaals van zijn mooiste kant zien. De buizerd was uiteraard een eerste hoogtepunt in afwachting van de beren.

Technische achtergrond: Nikon D7200, tamron 150-600, ISO afhankelijk van het licht, idem voor diafragma. Klik op de foto voor schermvullende beelden.

 

English:

In addition to the bears, we also saw many other species. Of mammals this was squirrel, fox and badger (the latter was only seen by the trailcam). Birds also came by. The species overthere are perfectly comparable with the species here in Belgium, but for me it was the first time that I could see a bullfinch and a willow tit and also take pictures of them. The willow tit was a very shy and nervous little bird and remained silent for just a second, which greatly reduced the chance of photos. In the first instance this also applied to the bullfinch, but the morning came to rescue and then he repeatedly showed his best side. The buzzard was of course a first highlight awaiting the bears.

Technical background: Nikon D7200, tamron 150-600, ISO depending on the light, ditto for aperture. Click on the photo for full-screen images.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *