Dieren

Sverige pt V – we gaan op …

English version below.

Twee familiale toppers als het om wildlife ging: het spotten van een moeder eland met kalf (uiteraard geen fototoestel bij de hand op zo een moment) en de berenhut.

Concept: kruip vrijwillig in een houten hut, midden in een dicht bos en wees vooral hééél stil gedurende 15 uur. En wacht, wacht, wacht. Niet eenvoudig voor veel volwassenen, laat staan voor kinderen. Gelukkig is er naast de beren nog veel meer leuks te zien, deze bijvangst komt een andere keer aan bod.

Het geduld werd beloond: om 21:30 verscheen de eerste beer op het toneel voor een blitsbezoek. Even snel als hij langskwam, was hij weer weg. Later die avond verschenen er nog een aantal, waaronder 1 moeder met 2 jongen, maar voor ons was niet mogelijk te zien of dit steeds dezelfde beer was of dat het verschillende exemplaren zijn. Het werd ook als maar donkerder zodat observeren bijna onmogelijk werd, fotograferen ging (met mijn materiaal) al lang niet meer. En ja, je hoopte natuurlijk op die mooie foto van een beer in strijklicht, poserend als een waar fotomodel maar deze belevenis was elke cent waard.

De foto’s zijn gemaakt met de Tamron 150-600 lens wat een erg handige lens bleek te zijn in deze hut. ISO is belachelijk hoog (22500) oftewel het maximaal mogelijke van mijn toestel. Kwaliteit is er in mijn ogen niet naar maar in dit geval ondergeschikt.

 

English

Two family higlights when it comes to wildlife: spotting a mother moose with calf (of course no camera at hand in such a moment) and the bear hut.

Concept: voluntarily crawl into a wooden hut in the middle of a dense forest and above all be very quiet for 15 hours. And wait, wait, wait. Not easy for many adults, let alone for children. Fortunately, there is much more to see besides the bears, this by-catch will be discussed another time.

Patience was rewarded: at 9:30 pm the first bear appeared on the scene for a flash visit. As quickly as he came by, he was gone again. Later that evening a number appeared, including 1 mother with 2 cubs, but it was not possible for us to see whether this was the same bear or whether they were different specimens. It also became darker and darker, so observation became almost impossible, photography was no longer possible (with my material). And yes, of course you hoped for that beautiful picture of a bear in grazing light, posing as a true model, but this experience was worth every cent.

The photos were made with the Tamron 150-600 lens, which turned out to be a very handy lens in this cabin. ISO is ridiculously high (22500) or the maximum possible of my device. In my opinion, quality is not a problem but in this case subordinate.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *