Sverige pt III – sushi

English version below.

Eén van de redenen om naar het Noorden te trekken was de mogelijkheid om wildlife te spotten, en dat hebben we gezien ook! Zowel in de vrije natuur als in schuilhut en boot. Deze laatste twee opties maken het de fotograaf wel stukken eenvoudiger ;-).

Precies één week geleden stond de wekker om 3:15 om iets later onderweg te zijn naar Torshälla (120km zuidelijker). Doel: visarenden (osprey) en zeearenden (white-tailed eagle) te observeren en fotograferen. Een echte droom die in vervulling kon gaan maar ook een stevige uitdaging voor mij. Werken met de 150-600mm lens uit de hand, op een kleine dobberende boot, lichte tot matige bries en uiteraard bewegende onderwerpen. Als op het einde de gids je ook nog terloops (voor de duidelijkheid al monkellachend) meedeelt dat “als de beelden niet goed zijn, het niet aan de omstandigheden lag maar aan de fotograaf” stijgt de druk wel als je de beelden gaat inladen in Lightroom. De digitale prullenbak heeft geen honger gelden de laatste dagen, maar de blijvers zijn er zeker ook!

Hier een eerste reeks aan beelden van een visvangende visarend. De dieren kwamen uiteindelijk zo dichtbij dat al deze foto’s gemaakt zijn op 150mm (en dat was soms zelfs op het randje), ISO 200, F 5.0 en sluitertijden tussen de 1/250 en 1/500ste seconden.

In volgende posts komen er nog vliegbeelden aan en uiteraard ook de zeearend maar deze zitten nu nog in postprocessing modus.

 

English:

One of the reasons to head north was the opportunity to spot wildlife, and we have seen that too!  Both in nature, in a shelter or boat.  These last two options made it much easier for the photographer ;-).

Exactly one week ago the alarm clock was at 3:15 to be en route a little later to Torshälla (120 km to the south).  Purpose: to observe and photograph osprey and white-tailed eagle.  A real dream that could come true but also a big challenge for me.  Working with the 150-600mm lens handhold, on a small floating boat, light to moderate breeze and of course moving subjects.  If at the end the guide also informs you casually (with a gentle smile on his face) that “if the images aren’t good, it was not due to the circumstances but to the photographer ” the pressure will increase if you load the images into Lightroom  .  The digital trashcan is not hungry the last days, but the keepers are certainly there too!

This a first series of images of a catching osprey.  The animals eventually got so close that all these photos were made at 150 mm (and that was sometimes even on the edge), ISO 200, F 5.0 and shutter speeds between 1/250 and 1 / 500th of a second.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *